Itin_V_Maira_M_Sarsassi2_P_Ciarmetta_da_M_Chirle
M_Sarsassi_09_01_Tornante_1620
M_Sarsassi_09_05_B_ta_Campiglione
M_Sarsassi_09_13_B_ta_Chiotti
M_Sarsassi_09_20_Cima
M_Sarsassi_09_31_D_Paola
M_Sarsassi_09_33_D
M_Sarsassi_09_35_D_Chiotti
M_Sarsassi_09_38_D