Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_002
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_005
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_012
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_013a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_017a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_022_Lago_X
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_027
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_029
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_032
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_033
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_037a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_041_C_Esischie
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_041a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_045a_rif_Trofarello
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_047a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_054
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_054a
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_058a_C_Valcavera
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_061a_C_Valcavera
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_065_Col_Bandia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_071_Col_Bandia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_073_Col_Bandia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_074
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_078_colle_Margherina
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_082a_C_Margherina_Conca_Meia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_088
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_091
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_092
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_097_bivio_Rif_Gardetta
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_099
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_103_agr_Meia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_105_agr_Meia
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_107
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_111
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_114
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_115
Giro_Rocca_Meia_Canosio_Col_Fauniera_12_118