Torgnon_lago_Cignana_12_02_Plan_Prorion
Torgnon_lago_Cignana_12_05
Torgnon_lago_Cignana_12_08_Loditor
Torgnon_lago_Cignana_12_11_Loditor
Torgnon_lago_Cignana_12_13_Tellinod
Torgnon_lago_Cignana_12_17_Gilliarey
Torgnon_lago_Cignana_12_20
Torgnon_lago_Cignana_12_22_Saleron
Torgnon_lago_Cignana_12_24_Ersa
Torgnon_lago_Cignana_12_28_Cortinaz
Torgnon_lago_Cignana_12_31
Torgnon_lago_Cignana_12_33
Torgnon_lago_Cignana_12_36_Rif_Barmasse
Torgnon_lago_Cignana_12_39
Torgnon_lago_Cignana_12_42
Torgnon_lago_Cignana_12_43_Vipera
Torgnon_lago_Cignana_12_47_NS_Nevi
Torgnon_lago_Cignana_12_51
Torgnon_lago_Cignana_12_51a
Torgnon_lago_Cignana_12_53_D
Torgnon_lago_Cignana_12_61_D_Cortinaz
Torgnon_lago_Cignana_12_64
Torgnon_lago_Cignana_12_66
Torgnon_lago_Cignana_12_67
Torgnon_lago_Cignana_12_72
Torgnon_lago_Cignana_12_74_Tellinod
Torgnon_lago_Cignana_12_75_bivio_Tellinod
Torgnon_lago_Cignana_12_78
Torgnon_lago_Cignana_12_86_Lago_Gordze
Torgnon_lago_Cignana_12_90
Torgnon_lago_Cignana_12_91_Plan_Prorion