Cima_Durand_Rastello_13_02
Cima_Durand_Rastello_13_07
Cima_Durand_Rastello_13_12
Cima_Durand_Rastello_13_13a
Cima_Durand_Rastello_13_17
Cima_Durand_Rastello_13_21_Barmas
Cima_Durand_Rastello_13_22_pista_Borrello
Cima_Durand_Rastello_13_25_pian_Turra
Cima_Durand_Rastello_13_29a_Cima_Cars
Cima_Durand_Rastello_13_31
Cima_Durand_Rastello_13_33_Croce
Cima_Durand_Rastello_13_36a_Mondole_C_Pigna
Cima_Durand_Rastello_13_45_piste_Turra
Cima_Durand_Rastello_13_46a_Artesina_Prato_nevoso_Mondole
Cima_Durand_Rastello_13_48_pista_Borrello
Cima_Durand_Rastello_13_51_V_Discesa
Cima_Durand_Rastello_13_58